20th Feb 2023

Cậu ấm thơ ngây

Nemo trước khi đi ngủ bảo muốn kể cho mẹ một chuyện cười đọc được trong Plato và thú mỏ vịt.

Mẹ thì nghe phát chán ra rồi, nhưng thôi kệ, bảo kể đi.

Câu chuyện về các kỹ sư cãi nhau xem Chúa là loại kỹ sư gì khi Chúa thiết kế ra cơ thể người. Người cuối cùng bảo Chúa nhất định là kỹ sư xây dựng, vì who else would run a toxic waste pipe through a recreational area?

Mẹ cười hi hi xong hơi chột dạ, cẩn thận hỏi: thế con nghĩ recreational area là chỗ nào 😆? 

Nemo hùng hồn bảo con nghĩ đấy là stomach, you know with all the toxic bacterias and shits.

Mẹ buồn cười lắm mà cố nhịn cho đến khi ra khỏi phòng =)))) you really don’t know about recreation yet =))))

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

26th Jan 2023

Không ốc lậu tà nguyệt

Chiếu ngã đan thường y

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

26th Jan 2023

Mồng 5 Tết Quý Mão

Nemo: 1.61m

Don: 1.25m

Mẹ: 1.575m

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

05th Sep 2022

5 điều bác Don dạy

Don đi học lớp 1 được 1 tuần, về nhăn nhở khoe con biết 5 điều bác Hồ dạy.

Mẹ: thế 5 điều bác Hồ dạy là gì?

Don: 1. Làm điều gì đó tốt. 2. Đi ị phải xả nước. 3. Phải rửa tay. 4. Phải ăn nhiều rau. 5. 5 là gì ấy nhở, ừm….

Mẹ: đây chắc là 5 điều bác Don dạy :(((

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

05th Sep 2022

Thơ haiku của Nemo

Làm trong giờ ngữ văn Anh. Mẹ cười suýt ngã nhưng dĩ nhiên all is forgiven:

my mother is great

she sacrifices herself

and is very nice

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

06th Jul 2022

Anh em

Thơ Don viết tặng Nemo, tháng 5/2022

Người anh nhớ người em

Người em nhớ người anh

Người anh nhớ người em ở Hà Nội

Người em nhớ người anh ở Việt Nam

Người anh muốn chơi với người em

Người em muốn chơi với người anh

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

04th Jul 2022

Bluebird


by Charles Bukowski

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pour whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he’s
in there.

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad.
then I put him back,
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
you?

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

18th Jun 2022

Nemo’s design

Nemo’s Photoshop assignment: make a movie poster.

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

26th Jan 2022

The Beauty of Spring Blocks My Way

Spring comes slowly and quietly
to allow Winter to withdraw
slowly and quietly.

The color of the mountain afternoon
is tinged with nostalgia.
The terrible war flower
has left her footprints-
countless petals of separation and death
in white and violet.
Very tenderly, the wound opens itself in the depths of my heart.
Its color is the color of blood,
its nature the nature of separation.

The beauty of Spring blocks my way.
How could I find another path up the mountain?

I suffer so. My soul is frozen.
My heart vibrates like the fragile string of a lute
left out in a stormy night.
Yes, it is really there. Spring has really come.
But the mourning is heard
clearly, unmistakably,
in the wonderful sounds of the birds.
The morning mist is already born.
The breeze of Spring in its song
expresses both my love and my despair.
The cosmos is so indifferent. Why?


To the harbor, I came alone,
and now I leave alone.

There are so many paths leading to the homeland.
They all talk to me in silence. I invoke the Absolute.
Spring has come
to every corner of the ten directions.
Its, alas, is only the song
of departure.

(Thich Nhat Hanh)

Xuân đến lặng chậm

Để đông rút lui

Lặng chậm

Màu núi chiều

Nhuốm màu nhớ

Đoá hoa chiến tranh ghê sợ

Rải dấu

Với vô số cánh hoa của chia lìa chết chóc

Màu trắng và tím

Rất khẽ, vết thương há miệng trong đáy tim tôi

Màu của nó màu của máu

Gốc của nó, gốc chia lìa

Vẻ đẹp xuân chặn lối

Tìm đâu đường khác lên núi?

Tôi đau. Tâm hồn đóng băng

Trái tim rung như dây đàn mong manh

Bị bỏ lại trong đêm bão

Phải, nó đó, xuân đã tới

Nhưng tiếng than vang vọng, không thể lẫn

Ngân lên trong tiếng chim hót diệu kỳ

Sương mai đã hiện

Gió xuân ca lên tình yêu và tuyệt vọng

Nhưng cớ sao vũ trụ dửng dưng?

Tôi một mình đến cảng

Và rời đi một mình

Biết bao đường về quê mẹ

Đều nói với tôi câm lặng

Tôi cầu xin Tuyệt đối

Xuân đã đến

Trên mọi góc đường của mười phương

Mà bài ca của nó, than ôi

chỉ là lời từ biệt

Posted by today20 under Uncategorized | No Comments »

15th Oct 2021

The coffee machine

That I will buy, to remember this day; this time ^^

7F946C5E-92CB-4163-98D0-2DE276915128

Posted by today20 under Remembrance | 2 Comments »