11th Nov 2006

Today me

Nhạc sến hiện đang nghe:

Tình ca phố
Vắng em

Image

Giấc mơ kỳ quặc gần đây:

Mình đang nằm ngủ trên giường. Giường có cài báo thức (để đánh thức mình dậy, tất nhiên là thế). Rồi đến giờ, mình chưa dậy (rất gần với hiện thực thường nhật), giường từ từ sụt xuống thành cái giếng (can cái tội rất thời trang Wind-up bird đây mà) và sau một hồi cái giếng sụt xuống thì thế nào đó nó tống mình ra vệ đường (ơ mình xem Being John Malkovich lâu lắm rồi cơ mà).

Sau đấy còn rất nhiều thứ nữa, quên mất rồi.

Tại sao cuộc đời mình đã được conditionned là thiếu lãng mạn?
Vì những người hay nghi ngờ và lắm câu hỏi thì không thể lãng mạn được Image. Nền tảng của lãng mạn là niềm tin.
Đấy chưa sang chủ nhật đã bắt đầu lảm nhảm Image Chị FR sắp vào bảo thể thao quá sức đấy Image.

Leave a Reply