Archive for March, 2009

01st Mar 2009

Sáng mát trong như sáng năm xưa

(sáng mát trong còn chiều thì mưa)

(trời cứ mát mát như vậy thì 2 tuần nữa các bạn không đến nỗi mặc quần đùi áo mayô cầm quạt giấy đến sân vườn Continental :p )

Posted in Uncategorized | 9 Comments »