29th Dec 2011

Nhàn lười

Nằm trên giường đọc thơ cho Nemo ngủ:

Vân trung thùy ký cẩm thư lai
Nhạn tự hồi đầu
Nguyệt mãn tây lâu
Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu
Thử tình vô kế khả tiêu trừ
Nhất chủng tương tư
Lưỡng xứ nhàn sầu

Bố Nemo đọc lại:

Nhất chủng tương tư
Tam kẻ nhàn lười

2 Responses to “Nhàn lười”

  1. HA Says:

    Văn hóa cao thật, em đọc bài trên chẳng hiểu gì :D

  2. today20 Says:

    Haizz, những dấu vết tuổi thơ chưa xóa hết :-D

Leave a Reply