15th Sep 2012

Some random notes

D.M.’s opinion: “I like the way those Brazilian and Chilean approach people: charming and friendly. Americans are straight and dry, Asians are shy, South Americans are friendly”.

Mark Zuck: no wonder is a very smart and sharp guy.

Silicon Valley: everybody talks about go mobile. Mobile is trendy.

Richmond: poor dark neighborhood :-D

Sacramento: Ngồi trên tàu lúc chạng vạng, nhìn ra cửa sổ khi tàu chạy qua những lưng chừng đồi, bãi biển, cầu cảng, một cảm giác trộn lẫn của hoài nhớ, sầu muộn, đơn độc, déjà-vue từ những đoạn phim đã từng xem, những cảm giác của tuổi trẻ băn khoăn mà chỉ có thể tìm lại ở những nơi rất xa và một mình. Cũng một cảm giác tương tự, khi ngồi trên xe của bạn GG đi trên freeway qua những sườn đồi cỏ vàng cháy một màu lụi tàn trong chiều tà, khi đi đến một outlet rất xa :-D Những cảm giác băn khoăn trên vanity road :-D Such a combination!

One Response to “Some random notes”

  1. Hieu Says:

    Có thể thấy đc cái cảm giác ở đoạn cuối từ bức ảnh chụp trên tàu :-)

Leave a Reply