02nd Jun 2015

Nhật ký một ngày nóng

Sau một tối party hoành tráng huy động đến cái bát cuối cùng trong nhà, mặc dù đã lăn ra rửa nhưng còn một mớ được để lại đó cho bà lau dọn nhà ngày hôm nay đến xử nốt.

Tuy nhiên cảm thấy quá ngại với bà lau dọn với đống nồi niêu chất cao như núi :p nên vừa thấy bà đến, mụ lười mắt trước mắt sau nhót ra khỏi nhà để khỏi phải nhìn thấy sự kinh hãi của bà :p

Mụ lười nhót ra khỏi nhà, leo lên xe bus ở cửa đi hú hoạ vào khu trung tâm. Trên xe vẫn không quên gửi đi message:

– Xin chào từ trên xe bus công cộng ;))

– đấy thâm nhập vào đời sống nó phải như thế. ;))

– ;))

– lần sau vẫy xe đi quá giang liên tỉnh là coi như đạt chuẩn tây du lịch bụi luôn

Thật đúng là biết chọn ngày để đi xe bus. Dù bus chả đông, nhưng trong một ngày mà trứng vịt lộn chả cần ủ cũng đủ nở thành con, thật là mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Đến nơi lượn được nửa tiếng, hết giờ thôi lại đi về. Thôi được lần sau đi trốn bà lau nhà có thể sẽ mang Nemo đến NSM Science Square xem Dialogue in the Dark.

One Response to “Nhật ký một ngày nóng”

  1. P Says:

    Party thật hoành tráng. Chuẩn bị bao nhiêu thứ nhưng vẫn có thiếu sót. Thiếu sót lớn thứ nhì là quên chụp ảnh bàn cỗ hoành tráng. Thiếu sót lớn nhất là quên chụp ảnh bãi chiến trường chén đĩa nồi niêu sau party. :D

Leave a Reply