24th Apr 2006

Back to Saigon

So I’ll come back to Saigon in 2 days. Too much trác táng will kill me :-D

3 Responses to “Back to Saigon”

  1. cuoihaymeu Says:

    Ha ha nhin post luc 4h sang la biet trac tang ntn roi. (Dung gio GMT+7 day chu ha :D)

  2. today20 Says:

    Hic hic vao thanh minh cai, cai blog de gio sai. Vua moi chinh lai xong :-D Thanh minh tiep khong phai la vi khong muon post luc 4h sang ma can ban o HN luc 4h sang khong co may tinh :-D

  3. D,D&B Says:

    Thanh minh phát nữa, có máy tính nhưng mà để kê dưới chân giường cho đỡ rung =))

Leave a Reply