03rd Jun 2006

Mu+a

Tình hình là đang rất thê thảm, sáng không kịp ăn uống gì, quáng quàng chạy đi làm, đến nơi cả sáng được uống đúng 1 cốc chè.

Và bây giờ trong lúc cá rán và canh măng đang chờ đợi ở nhà thì giời mưa tầm tã kinh dị và mình không có áo mưa không thể về được Image. Và giờ đã là 1h kém 15, tức là đã 17 tiếng không ăn gì cả Image Chế độ giảm béo này thật không lành mạnh tý nào.

Bao giờ mới hết mưa hả giời, sấm chớp vẫn ầm ầm đến nỗi chả buồn ra cửa nhìn nữa.

3 Responses to “Mu+a”

  1. Gin & Tonic Says:

    Taxxxxxxxxxxxxi, taxiiiiiiiiiii

  2. hoaianh Says:

    hahahaha, i would say the same as MA, but it’already said, so I say: bussss, bussss :P otherwise : ao mua 2000 dung 1 lan roi bo.

  3. today20 Says:

    Yeah, you were right. I mean for “ao mua 2000 dung 1 lan roi bo” :-D :-D

Leave a Reply