06th Dec 2006

V for Vendetta – Comic 1984

Sau khi lượn 1 vòng google về V for Vendetta, đã thu hoạch thêm một số kiến thức ngôn ngữ học như sau:

Dystopia là từ trái nghĩa của Utopia. Định nghĩa Dystopia là một “xã hội tưởng tượng” ngược lại với Utopia. Nhưng nếu như Utopia nghĩa là “nowhere” cả về khái niệm lẫn thực tế, “Dystopia”, thường được miêu tả là “oppressive social control, such as an  authoritarian or totalitarian government”, ít có tính “tưởng tượng” hơn. Điều này có nghĩa là gì? Hiện thực hoá cái cực xấu dễ hơn hiện thực hoá cái cực tốt? :-D

Utopia đồng âm với Eutopia. Eutopia nghĩa là địa điểm của Euphoria :-D Utopia không có thực. Eutopia có thực. Thực tại tâm.

Danh sách các reference của V for Vendetta. Ngoại trừ 1984 đã đọc và thấy dấu ấn sâu sắc, Batman và Robin Hood cũng có xem và cũng tạm coi là thấy dấu ấn trong anh hùng V (mặc dù các anh hùng vô chính phủ tất nhiên luôn na ná nhau) phần còn lại chưa xem/nghe, nhưng cứ để cái list đây để tham khảo.

Orwell Huxley Thomas Disch
Judge Dredd
Harlan Ellison‘s “Repent, Harlequin!” Said the Ticktockman, Catman & The Prowler in the City at the Edge of the World
Vincent Price‘s Dr. Phibes & Theatre of Blood
David Bowie The Shadow
Night Raven Batman
Fahrenheit 451
The writings of the
New Worlds school of science fiction
Max Ernst‘s painting “Europe After the Rain
Thomas Pynchon
The atmosphere of British Second World War films
The Prisoner
Robin Hood
Dick Turpin

V for Vendetta tiếp tục truyền thống nhân vật/ý tưởng anh hùng bất bại vô chính phủ xuất phát từ công cuộc trả thù cá nhân, nổi dậy chống cường quyền từ Robin Hood đến Batman và Mc Murphy, dễ nhận được sự hâm mộ và đồng cảm của đông đảo quần chúng mà trên thực tế phần lớn nằm trong đám đông đeo mặt nạ, đêm 5/11 sẽ đứng trước Parliament House để đợi một phép lạ. Toàn bộ đám đông ấy sẽ làm nên phép lạ, hiển nhiên là thế, nhưng trước tiên phải có người châm ngòi cho phép lạ.

Thôi đi làm tiếp đã, Big Brother is watching you!

Good evening, London.
Allow me first to apologize for this interruption. I do, like many of you, appreciate the comforts of every day routine- the security of the familiar, the tranquility of repetition. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, thereby those important events of the past usually associated with someone’s death or the end of some awful bloody struggle, a celebration of a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat.
There are of course those who do not want us to speak. I suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn’t there? Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and soliciting your submission.
How did this happen? Who’s to blame? Well certainly there are those more responsible than others, and they will be held accountable, but again truth be told, if you’re looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn’t be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now high chancellor, Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent.

10 Responses to “V for Vendetta – Comic 1984”

 1. hoaianh Says:

  review gi chi co quotation la sao???

 2. zim Says:

  đĩa này em xem được khoảng 10 phút thì vấp lấy vấp để, thế là em gói lại đẹp đẽ mang đi… tặng sinh nhật đứa bạn, hy vọng cái đầu Qisheng đầu trọc nhà nó có thể nuốt được :P (mà hình như được thật vì ko thấy nó claim cái gì cả, hay là… )

 3. today20 Says:

  ;)) vì đầu nhà chị đã là Qisheng rồi ;)) nên đến đầu nhà chị mà vấp thì đến đầu ở hàng cũng chả chạy được -> yên tâm mang đi đổi/đòi lại tiền

 4. Gin & Tonic Says:

  Remember remember the fifth of November :D

 5. today20 Says:

  He he từ từ bình tĩnh, lúc nào no nê rỗi rãi mới add thêm phần sáng tác vào được chứ :-D

 6. today20 Says:

  Em GT thì phải bảo là: remember remember the ninth of November chứ ;))

 7. Linh Says:

  Remember the 16th of December :P

 8. gt Says:

  Remember remember the fifth of November :P

 9. Linh Says:

  You can run but you can’t hide :P

 10. Gin & Tonic Says:

  Remember remember to hide on the 16th of December :P

Leave a Reply