06th Mar 2007

Ngày này năm ngoái

là blog entry đầu tiên của em.

Nội dung của nó là wishlist ngày 8/3.

How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?

Dị bản:

How many years can I exist
Before
I overcome wishes for gifts?

3 Responses to “Ngày này năm ngoái”

 1. zim Says:

  ối trời ơi, tự mình khen mình cái, đại khái là “great minds think alike”, hehe

 2. K. Hâm Says:

  Ôi Chúa ơi!
  Coi như là một lời nhắc nhở cho ngày 8/3

 3. Miu Says:

  nếu mà khoẻ mạnh chắc khoảng 72 năm nhở

Leave a Reply