20th May 2007

I’d do anything

Các bạn thắc mắc sao dạo này em chả blog bleo gì cả. Biết blog gì vì tâm hồn còi cọc của em đã lon ton đi chơi nhân dịp trời nắng.

Hôm nay trời mưa. Tâm hồn ở nhà xem phim và nghe nhạc. Nếu blog nữa thì xem ra hơi quá nhiều họat động so với sự còi cọc của nó. Post tạm nghe cho nó nhố nhăng.

Oliver Twist – I’d…

- I'd do anything
 For you, dear, anything
 For you mean everything to me.
I know that
 I'd go anywhere,
 For your smile, anywhere,
 For your smile ev'rywhere I'd see
- Would you lace my shoe?
 - Anything!
 - Paint your face bright blue?
 - Anything!
 - Catch a kangaroo?
 - Anything!
 - Go to Timbuctoo?
 - And back again!

 I'd risk ev'rything
 For one kiss ev'rything
 Yes, I'd do anything
 - Anything?
 - Anything for you!

2 Responses to “I’d do anything”

  1. Linh Says:

    Bài hát sến thế :P

  2. today20 Says:

    ;)) Chắc nhiễm sự sến của anh Linh :p nhưng cái này mới là trẻ con sến, chưa đến tầm cỡ thiếu nữ sến như anh còn gì ;))

Leave a Reply