07th May 2007

Sneak preview :p

Tôi đã yêu em như trẻ thơ, đâu biết mai kia có lìa xa…
Ủng hộ sneak preview CD bán dạo của bạn GT nào
Trong noi dau tinh…

2 Responses to “Sneak preview :p”

  1. Gatgu Says:

    Ô, người sở hữu giọng cười choang choang như chuông đồng mà cũng có lúc chông chênh ư? ;)

  2. gt Says:

    Chông chênh chứ, tất cả đã thuộc về thời..bao cấp mất rồi. Hà nội nắng to lên tinh thần mình mới lên được tí tí. Thanks buddy :)

Leave a Reply