01st Aug 2007

Lòng tôi có khi mơ hồ…

tender look

là cảm giác lúc nghe album Lời ở phố về của em GT. Mơ hồ thế nào thì không rõ, chỉ biết là chông chênh cả những lúc êm dịu nhất. Như một tiếng gọi hay một câu hỏi không có lời đáp.

Get this widget | Share | Track details

One Response to “Lòng tôi có khi mơ hồ…”

  1. Miu Says:

    đang đói và ăn xôi mặn, ko thích nghe nhạc và ko thich những thứ kiểu tương tự

Leave a Reply