22nd Sep 2007

Ratatouille – Rat-patootie :-D

Nh\u1eefng b\u00e0i h\u1ecdc r\u00fat ra:

– N\u1ebfu \u0111\u00e3 \u0103n tr\u1ed9m th\u00ec \u0103n tr\u1ed9m cho ho\u00e0nh tr\u00e1ng, kh\u00f4ng n\u00ean mang ti\u1ebfng \u0103n tr\u1ed9m \u0111\u1ec3 l\u1ea5y ch\u1ed5i c\u00f9n gi\u1ebb r\u00e1ch

– N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c c\u01a1m thiu v\u1edbi phomat s\u1eefa d\u00ea th\u00ec kh\u00f4ng n\u00ean li\u1ec1u m\u1ea1ng v\u00ec phomat s\u1eefa d\u00ea l\u00e0m g\u00ec

– N\u1ebfu b\u1ea1n ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c phomat s\u1eefa d\u00ea v\u00e0 c\u01a1m thiu, trong khi c\u1ea3 l\u0169 xung quanh b\u1ea1n kh\u00f4ng, th\u00ec b\u1ea1n l\u00e0 m\u1ed9t thi\u00ean t\u00e0i v\u00e0 n\u00ean r\u1eddi b\u1ecf b\u00e8 l\u0169 t\u1ecbt m\u0169i \u0111i v\u1ec1 t\u01b0\u01a1ng lai

– H\u00e3y tu\u00e2n th\u1ee7 lu\u1eadt l\u1ec7, d\u00f9 b\u1ea1n c\u00f3 l\u00e0 ai. V\u00ed d\u1ee5 h\u00e3y r\u1eeda tay tr\u01b0\u1edbc khi n\u1ea5u b\u1ebfp cho d\u00f9 b\u1ea1n c\u00f3 l\u00e0 chu\u1ed9t

– S\u1ef1 \u0111\u1ed5 v\u1ee1 c\u1ee7a m\u1ed9t business to c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 kh\u1edfi \u0111\u1ea7u cho th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a m\u1ed9t/nhi\u1ec1u business nh\u1ecf

– Anyone can cook (even me) :-D

3 Responses to “Ratatouille – Rat-patootie :-D”

  1. Hieu Says:

    Anh cũng xem phim này rồi, ở ngoài rạp nên hiệu ứng 3D rất phê. Phim dễ thương, thích hợp để xem với bạn gái vào cuối tuần :D

  2. hoaianh Says:

    lam em nghi den vu tiden an trom nuoc cam uong nham nuoc rua bat 99 cent hahaha

  3. Miu Says:

    Thật thích hợp để xem khi ko mất tập trung ;;), sau khi tâm đắc với bài học số 1 tôi đọc đến bài học số 2 và băn khoăn bà ạ.:”> liệu phomat sữa dê này có phải là ngon nhất hay chưa? Chắc là chưa, chính vì thế mà nên kết hợp nhiều loại gia vị vào trong một món, cảm giác sẽ kéo dài và giống pháo hoa hơn :))

Leave a Reply