08th Jan 2008

Sự suy đồi của Edward Barnard hay Google, copy and paste đã làm hỏng chúng ta như thế nào

He he, cái này buồn cười quá nên em paste vào đây

– hm, tht là nhc nhã hết ch nói TÔI nhp sai pass 5 ln, b locked mt account. TÔI không biết dùng internet

– pass gì cơ, login pass hay trade pass

– pass log in, triu chng ca tui già

– hóa ra bn nhm tht à ko phi li ca nó à

– tôi nghĩ là li ca tôi, không phi li ca nó. tôi tin vào máy móc không tin vào con người

– và làm sao bn nhm được 5 ln

– thì thế mi nói, tui già

– tôi có v chưa đến tui đy nên chưa hình dung ra

– th nht là trong cái pass ca nó, có mt cái tôi nhìn không chc là O hay 0 và tôi b hút vào cái y

– tôi tưởng nó gi email và bn copy and paste

– không, nếu thế mà tôi nhm na, bn nghĩ tôi ngu h nó là máy in ra cái giy than như ví d s PIN th tín dng ch

– à thì ti nó gi mail cho tôi nên tôi nghĩ có th nó cũng gi mail cho bn

– tôi gõ 1 ln, sai pass, tôi gõ li, sa là 0. tôi gõ li vn sai. tôi li hoang tiếp mt ln na gõ li là O. 3 ln thì tôi hơi git mình mà nó vn chưa lock tôi tôi kim tra li caplocks các th, và thy unikey đang đ tiếng vit. thì ra ti nó. tôi tt unikey, li rt by bạ. hình như lúc y tôi ch còn 1 ln nên tôi cũng run run, lên hi li ch Hng đ chia s trách nhim, confirmed là cái này “chc” là O. tôi xung gõ và ln cui thì tôi nghĩ là tôi đã gõ thiếu mt ch Y

tht là bun cười

– ví d pass ca nó là 2ABCYJYO3 thì tôi đã đ hết tâm lc đ xác đnh đy là ch O hay 0 nên tôi đã gõ thiếu 1 ch

– à đôi khi có nhng lúc như vy

– may quá, ch Hng rt forgiving, mai ch y lên ly li và bo ai cũng có lúc b nhm

rt là forgiving nếu là tôi thì tôi s rt bc mình

– tôi thì không th chp nhn đuc tôi, vn t coi mình là thn internet li gõ sai pass 5 ln, như mt bà nhà quê

– đy bn thy li ích ca vic copy and paste chưa

– tôi thy cái copy paste y có hi, đến lúc không có copy vi paste thì như thế này đy

2 Responses to “Sự suy đồi của Edward Barnard hay Google, copy and paste đã làm hỏng chúng ta như thế nào”

  1. Lien P Says:

    day, ban thay cai hai. cua individualism chua :D, chang do loi cho ai khac duoc ngoai ban than minh :D

  2. Lien P Says:

    a, noi them la individualism ap dung luc tuoi gia, OhMyGod, it sucks.

Leave a Reply