14th May 2008

Mẹ con bé Pi

Mẹ bé Pi nhìn vẫn nhố nhăng như xưa mà lại xinh ra

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố,

ngày xưa,
có thành phố

Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu,

đã từ lâu,
trôi qua…

Leave a Reply