15th May 2008

Silence

– chc đã có ch đo cho báo chí không làm rm r vic bt nhà báo

– tôi thy nói t hôm qua là t hôm nay s ko được đăng gì na cho nên ti qua Thanh Niên Tui Tr đăng t nt my bài trong thi hn được đăng và hôm nay im luôn

– tôi không có nhng “ngun tin” như thế nhưng cn gì ngun tin, nhìn nó quá rõ

– tôi nghĩ mi chuyn s ch làm người ta mt nim tin và thúc đy s gin d ca các nhà báo

– tôi cũng nghĩ thế, và tôi chc chn cái này cũng là mt s kin đ có thêm nhiu người thay đi quan đim. V mt cá nhân, tôi nghĩ có nhiu kh năng các nhà báo này cũng đáng thương và nhiều người mt nim tin qua v này. Nhưng tôi là loi mt nim tin lâu ri. nhng người mt nim tin qua cái này là nhng người dù sao cũng còn ít nhiu nim tin (vào báo chí và vào h thng) nên mi có cái đ mt. Tôi hoàn toàn mt nim tin vào báo chí lâu ri. Chính nhng báo này đ span>ưa tin Lê Th Công Nhân, đưa tin Vit Tân… nếu h chp nhn cái y, thì cái này là cũng là tt yếu

– ý tôi là nó có th thúc đy nhanh hơn nhn thc xã hi. mc rng hơn, và trong khi mi th đu bp bênh và đáng lo ngi như kinh tế bây gi, nó có th thúc đy đi ti mt cái đột biến nhanh hơn

– cái y tôi hoàn toàn đng ý. Mi cái này tích t li, mi ln thế này, có thêm mt s người b buc phi suy nghĩ. Còn PMU 18, thì t đu, tôi vn nghĩ nó ch là cũng ch là mt cái nh nht. Nhiu người phn n khng khiếp, tôi nghĩ vì nhng người này phn nào đó vn có cái o tưởng chỉ có PMU 18 là xu, còn đâu đó vẫn có nhng người lãnh đo tt. T góc nhìn ca tôi, thng bt hay thng b bt cũng đu như nhau c. Đúng là trong lúc kinh tế hn lon này, cái này càng làm nhiu người “bt mãn”, nhưng since when they care about your bt mãn? Somehow I’ve realized the “system” is a system, it’s not individuals. it’s a big machine, and it will take quite a while to fight it.

2 Responses to “Silence”

  1. Khuê Việt Says:

    The sound of silence: Hello, darkness my old friend!

    ;))

  2. Hieu Says:

    Cái này gọi là lỗi hệ thống :-D Nhìn từ đó thì mọi việc trở nên dễ hiểu, còn ko thì vẫn sẽ còn xảy ra “mất niềm tin” dài dài.

Leave a Reply