23rd Aug 2008

In the City Hall of San Francisco

Ảnh trên chụp trong City Hall tại San Francisco, đám cưới của Amy và Laura.

Đám cưới quite moving, cả 2 cô dâu đều đẹp. Và người làm lễ của thành phố có nói đại ý đây là một sự xác nhận cho một mối quan hệ đã có sẵn, của gia đình 2 người và những đứa con.

Mặc dù tất nhiên không được nhà thờ làm chứng, Amy và Laura vẫn đọc lên lời thề có nguồn gốc cơ đốc: “wherever you go, I will go; and wherever you stay, I will stay; your people shall be mypeople, and your God, my God”.

It was real nice.

2 Responses to “In the City Hall of San Francisco”

  1. Phat Says:

    Amy và Laura trông có vẻ lớn tuổi. Có lẽ họ đã chờ ngày này cũng lâu rồi. God bless them!

  2. Dím Says:

    Mình cũng mong mau thấy bạn mình có được niềm vui như thế :-)

Leave a Reply