17th Aug 2008

In the middle of nowhere

Despite some mess, life is still full of beauty.

Sandia peak by you.

Although sometimes, the sky is cloudy

Sandia by you.

And in the middle of nowhere, people is still playing music

Santa Fe atmosphere by you.

And crossing in-the-middle-of-nowhere-lovely courts

Court by you.

____

Can you hear the drums, Fernando?
Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grand?

Rio Grand by you.

And yes, here I am, who can imagine, crossing the Rio Grand – a shallow water stream in the middle of desert – in a sunny day and writing postcards.

5 Responses to “In the middle of nowhere”

 1. Lien P Says:

  beautiful!

 2. Khuê Việt Says:

  Xém nữa lại credit sai. Chợt giật mình, nhớ lại…Hehe…

  ;))

 3. Miu Says:

  ôi những ngày người đi vắng ở đây đã đầy giông bão, 2 chúng em ở nhà đành ôm nhau sướt mướt ước gì người ở đa ay giờ này

 4. gt Says:

  Chờ xem ảnh chụp cô đỡ đầu giữa trời Mẽo cơ hi hi :D

 5. Dím Says:

  beauty and the… peace (even in the middle of nowhere, it’s not the emptiness :P)

Leave a Reply