03rd Sep 2008

Định

Định viết cái gì đấy về nước Mỹ, về Santa Fe, về San Francisco trước khi quên mất mọi chuyện. Mà cuối cùng chưa viết được gì hết.

Có một lần bạn hỏi: nếu có một lúc hạnh phúc mà sau đó mình không nhớ gì hết, không thể recall lại, thì có hay không?

Chắc là không hay. Vì hạnh phúc của việc recall lại cũng là hạnh phúc.

Cho nên cần nhanh tay lên trước khi không còn nhớ rõ ràng mọi chuyện.

Vậy mà chưa có lúc nào viết được cái gì hết.

Ảnh này chụp ở Việt Nam

Chiều by you.

Cap Saint Jacques by you.

2 Responses to “Định”

  1. Khuê Việt Says:

    Bạn này có nhiều ảnh đẹp. ;))

  2. myselfvn Says:

    chắc đang bận hạnh phúc tiếp theo nên chưa viết được về hạnh phúc vừa qua đây! anyway enjoy hạnh phúc đang có thì tốt hơn là recall hạnh phúc đã qua chứ nhỉ? cứ bận đi, cứ lỗi hẹn đi nhá!

Leave a Reply