17th Sep 2008

Thế giới thứ ba

Copy từ blog Nhị Linh, Nhị Linh copy từ chỗ khác:

“Xã hội phát triển, ổn định, có tổ chức là một tập hợp của các vai trò được chỉ ra và định nghĩa rõ ràng. Khó có thể nói như vậy về phần lớn cư dân của Thế giới Thứ ba. Toàn bộ các khu phố của họ được rót đầy một nguyên tố lỏng, vô định hình, không được phân loại rành mạch, không có vị trí, nơi chốn hay mục đích. Vào bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ nguyên nhân gì những người này cũng có thể tạo ra đám đông, đoàn nhóm, dòng người, có ý kiến về mọi vấn đề, có thời gian cho mọi thứ, họ muốn tham gia cái gì đó, có ý nghĩa gì đó, nhưng chẳng ai để ý đến họ, chẳng ai cần họ.”

(Kapuscinski)

One Response to “Thế giới thứ ba”

  1. Khuê Việt Says:

    Chỗ khác là Tuổi Trẻ Cười đó (vậy mà thề sống chết không đọc Tuổi Trẻ, hehe), mục: Cái gì đây, kỳ này?

    ;D

Leave a Reply