06th Dec 2008

Protected

Sáng nay đi ngang qua Phạm Ngọc Thạch, khúc Phạm Ngọc Thạch – NTMK cứ 5m có 1 chú công an, vây kín xung quanh lãnh sự Trung Quốc.

Quên mang máy chụp hình.

Leave a Reply