02nd Dec 2008

Sài Gòn 18 độ

Sài Gòn hôm qua xuống kỷ lục 18 độ, sáng quàng khăn đi làm, trưa đi ăn lẩu, thật là có dáng dấp mùa thu Hà Nội.

3 Responses to “Sài Gòn 18 độ”

  1. Hieu Says:

    Buổi trưa có ngồi quán Audiophile để ngắm nắng ko? ;))

  2. today20 Says:

    Ngồi hẳn vỉa hè chứ ;)) Ngồi phòng kính làm gì ;))

  3. Hieu Says:

    ôi, tiến bộ quá chừng! ko thể tin nổi :P

Leave a Reply