02nd Mar 2009

Les Mythologies

Sau rất nhiều nhắc nhở (les choses répétées plaisent), hôm nay em đã nhận được quà mừng tuổi là Những huyền thoại do dịch giả CVD biên tập và giới thiệu :-D (sau đó dịch giả kịp làm 1 bài dài về việc cái sự biên tập của dịch giả đã bị bỏ qua như thế nào, nhưng đó là một chuyện khác).

Dịch giả đã định mập mờ quà mừng tuổi với quà cưới bằng cách ghi thêm chữ Congrats vào lời đề tặng. He he, c’est pas si facile, quà nào ra quà nấy đê :p

Leave a Reply