11th May 2009

Slumdog millionaire

slumdog_millionaire

– I’ve just watched Slumdog millionaire, and the guy in that movie really makes me think about you hi hi
– really, which guy ;))
– oh, who else? the one who is alive hi hi

Nhưng tất nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ được 1 triệu bảng. Hay 200 triệu VNĐ, suppose that you don’t cheat. Because you’re not genius and perhaps not even lucky. And nothing is written, as we’re all atheist.

Phim quay đẹp, nhạc quá hay, em gì ngoài việc xinh xinh ra thì đóng quá dở.

Và tổng thể là một câu chuyện cổ tích có phần hơi dễ dãi. But who cares, the guy still reminds us about someone who exists.

Leave a Reply