01st May 2009

Time sucks

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/05/3BA0E0C7/

It really is :((

8 Responses to “Time sucks”

 1. HA Says:

  Em thay trong cung duoc day chu, co anh Gia Bao Ngoc la trong kinh thoi :(
  Thay hinh Chandler ben blog Phanxine chua ???

 2. today20 Says:

  Chandler bên phanxine trông đâu có thê thảm bằng anh Bảo Ngọc :(

 3. HA Says:

  Ừ anh Chandler chỉ nhăn nheo thôi, còn anh Ngọc trông phì phị kinh thật, mà em thấy hồi trẻ trông anh ấy cũng kinh :(

 4. KV Says:

  Why? It does its job? ;))

 5. G. Says:

  It does its job without pity :-D

 6. Linh Says:

  Có anh Giả gì đểu đểu trông vẫn đẹp trai đểu đểu nhỉ.
  Giả Bảo Ngọc mặt nhỏ, các nét nhỏ hơi phụ nữ nên già trở thành xấu cũng dễ hiểu.

 7. Tra Says:

  Em cũng thấy không đến nỗi. Có những người vẫn khá đẹp. Chụp xấu thôi.
  Kedo, time sucks, still.

 8. today20 Says:

  Hic, dẫu sao thì tuổi trẻ vẫn là (niềm nhớ) bất diệt

Leave a Reply