18th Jun 2009

Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm

Nhân đọc thấy trên blog bác Goldmund, tìm thấy bài thơ này.

Mùi mưa hay bài thơ của M.

Hoàng Hưng

Tất cả nước mắt loài người bao vây nhà ta
Nằm bên anh em kể câu chuyện buồn
Chôn sâu trong lòng giờ mới nói ra
Gợi ý của trận mưa chưa từng thấy

Đã một nghìn đêm mưa trắng đêm
Điên cuồng nhớ mùi anh như con bò cái nhớ mùi phân rác
Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ
Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm

Em còn yêu anh không yêu đến đâu giận ghét đến đâu
Mười lăm năm lòng mình chưa hiểu hết

Mưa mưa ngập tầng trệt
Đưa nhau lên gác xép nằm nghe mưa sập mái tôn

Ước nằm nghe mưa rồi chết

Đêm 25/6/1992

2 Responses to “Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm”

  1. quang Says:

    Ở đây không có mưa. Thôi chỉ có mưa trong lòng. Sụp đổ :=>

  2. HA Says:

    Ấy bình tĩnh :), skeptism forever!

Leave a Reply