13th Oct 2009

Hồ điệp mộng

Hôm trước lơ mơ, thấy Nemo quẫy quẫy trong bụng.

Đến hôm sau nghĩ mãi, không biết Nemo quẫy thật hay là mơ thấy Nemo quẫy.

3 Responses to “Hồ điệp mộng”

  1. FR Says:

    Chắc là em quẫy thật đấy :)

  2. quang Says:

    Tầm này là em quẫy ác rồi :D Chắc mẹ ngủ không đi lại đâm em tự vận động đấy :D

  3. LT Says:

    Khả năng này là ba em ‘quẫy’ :D các cô các chú cứ đổ oan cho em ;)

Leave a Reply