26th Nov 2009

The White Tiger

wt

Đã đọc xong, sau một số đêm ngủ không ngon lắm. Theo sách, bạn sẽ còn ngủ không ngon đều đều, đừng phàn nàn.

Cũng theo sách, bạn sẽ còn đau lưng đều đều, có thể còn ngày càng tệ hơn, cho đến khi pregnancy backache trở thành new mom backache.

Tóm lại là đừng phàn nàn, dù bạn chẳng có thể làm gì khác ngoài phàn nàn. Vì không như The White Tiger, bạn không phải là loài thú hiếm hoi nhất mỗi thế hệ chỉ sinh ra được một con. Bạn chỉ là một con bình thường thôi.

Nếu ở Ấn Độ, bạn hẳn sẽ chẳng break the Rooster Coop. Dù rằng, bạn có thể hiểu, thậm chí có thể khao khát, rằng cả tội ác cũng xứng đáng thực hiện vì all worthwhile to know, just for a day, just for an hour, just for a minute, what it means not to be a servant.

The White Tiger có lối kể chuyện khá giống… Triệu phú ổ chuột :-D Có thể đấy là lối kể chuyện Ấn Đội. Có thể thế. Vì sau Ramayana và Mahabharata thì mình không đọc cái gì của Ấn Độ cả :-D The White Tiger là một quyển viết tốt hơn hẳn Triệu phú ổ chuột, cả về cấu trúc và câu chuyện.

Giờ lại phải kiếm cái gì đọc tiếp cho những đêm ngủ không ngon lắm tiếp theo.

One Response to “The White Tiger”

  1. Di'm Says:

    chị đọc Di sản của mất mát đi :P

Leave a Reply