02nd Mar 2010

Critics of French anti-smoking ad call for ban

Frenchies dạo này lịch sự hơi quá mức cần thiết. Cái hình thế này mà cũng phải call for ban?

Đọc miêu tả tưởng cái gì kinh lắm, cuối cùng cũng chỉ thế này :-?

Thật là không thấy tinh thần 1969 đâu cả :-D :-D

3 Responses to “Critics of French anti-smoking ad call for ban”

  1. Goldmund Says:

    ùm, chỉ thấy 6 không thấy 9 nhỉ!:)

  2. G Says:

    Đấy em cũng bảo thế :p

  3. Di'm Says:

    Em doc bao nghi ba^.y hon the co, dung la oc minh tiem nhiem boi nhung Daydreamers tu bao lau roi, ko nghi cac ban Phap gio lai tha hoa the nay:-))))

Leave a Reply