Archive for May, 2010

14th May 2010

Ngẫm nghĩ (cũng về cuộc đời)

Sáng thảnh thơi nằm đọc lại Thương nhớ mười hai chồng để dưới gầm giường, lại lấy làm thích thú.

Chắc nhân thời buổi nhàn nhã, đọc văn thảnh thơi lại thấy hay. Lại thấy nhớ thương Bắc Việt một thời nào mà thực ra không phải thời của ta, nỗi hoài nhớ chỉ có trong lòng, sẽ mất khi đương đầu với Bắc Việt của thực tại :-)

(còn tiếp)

(tiêu đề biến tấu của bác Mun)

Posted in nhảm, reading, Remembrance | 41 Comments »