19th Apr 2011

Giao thông cửa ngõ Sài Gòn và các tuyến đường vào trung tâm rối loạn, sáng nay

Mình không định nói gì về việc giao thông rối loạn.

Chỉ là đọc câu trên ở trên VNExpress sáng nay, thấy ngữ pháp này Tây quá :-D

Paste vào đây, như một cái mốc của sự thay đổi trong tiếng Việt đại chúng đối với mình.

Cơn mưa lớn kéo dài suốt 5 tiếng khiến nhiều điểm bị ngập, giao thông cửa ngõ Sài Gòn và các tuyến đường vào trung tâm rối loạn, sáng nay. Nhiều hố tử thần đã xuất hiện.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/04/giao-thong-sai-gon-hon-loan-sau-tran-mua-luc-nua-dem/

One Response to “Giao thông cửa ngõ Sài Gòn và các tuyến đường vào trung tâm rối loạn, sáng nay”

  1. Linh Says:

    đọc cứ tưởng là thơ tân hình thức

Leave a Reply