12th May 2011

Sleepy

Không nên đọc truyện chưởng đến 3h sáng trước 1 ngày làm việc hì hục :(

3 Responses to “Sleepy”

  1. P Says:

    Lại càng không nên than phiền về nó sau đó. :-?

  2. G. Says:

    Nhất là với những người xấu tính :-?

  3. Linh Says:

    Truyện gì thế?

Leave a Reply