22nd Aug 2011

Chánh quả

Cái này copy từ FB em Còi:

Hỏi: ko biết khi nào con em lớn bằng con chị ta! Nuôi sao thấy lâu quá!hiiii

Đáp: Nuôi con cũng để dưỡng tánh của mẹ luôn! Chừng nào mẹ đạt thành chánh quả thì con cũng sẽ lớn.

Leave a Reply