Archive for February, 2012

23rd Feb 2012

Nemo đọc thơ

21/2/2012 :D

Posted in baby | No Comments »

14th Feb 2012

3 năm sau (chưa phải 20 năm sau)

Title inspired từ phim 3 người lính ngự lâm xém ké 1 đoạn ở nhà bác hôm qua.

Đây là blog entry của ngày này 3 năm trước: Legally married, lonely Valentine and other stories

3 năm sau, vẫn legally married, vẫn lonely Valentine. Nemo được tính vào other stories :D tóm lại về cơ bản không thay đổi mấy :p

Happy Valentine các bạn :D

Posted in me | No Comments »

10th Feb 2012

Kéo cưa lừa xẻ

Mẹ: “Kéo cưa…”

Nemo, nói một hơi không kịp thở: “Lừa xẻ ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ: “ơ thế ông thợ nào khỏe đâu, đọc lại nào, Kéo cưa…”

Nemo: “Lừa xẻ ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ chán quá: “Thôi thế Dung dăng dung dẻ”

Nemo: “Ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ: “Nu na nu nống…”

Nemo: “Ông thợ nào thua thì về tí mẹ”.

Hic hic tóm lại Nemo đã thể hiện xu hướng không gay từ nhỏ :-D

Posted in baby, Conversations, nhảm | 1 Comment »