14th Feb 2012

3 năm sau (chưa phải 20 năm sau)

Title inspired từ phim 3 người lính ngự lâm xém ké 1 đoạn ở nhà bác hôm qua.

Đây là blog entry của ngày này 3 năm trước: Legally married, lonely Valentine and other stories

3 năm sau, vẫn legally married, vẫn lonely Valentine. Nemo được tính vào other stories :D tóm lại về cơ bản không thay đổi mấy :p

Happy Valentine các bạn :D

Leave a Reply