10th Feb 2012

Kéo cưa lừa xẻ

Mẹ: “Kéo cưa…”

Nemo, nói một hơi không kịp thở: “Lừa xẻ ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ: “ơ thế ông thợ nào khỏe đâu, đọc lại nào, Kéo cưa…”

Nemo: “Lừa xẻ ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ chán quá: “Thôi thế Dung dăng dung dẻ”

Nemo: “Ông thợ nào thua thì về tí mẹ”

Mẹ: “Nu na nu nống…”

Nemo: “Ông thợ nào thua thì về tí mẹ”.

Hic hic tóm lại Nemo đã thể hiện xu hướng không gay từ nhỏ :-D

One Response to “Kéo cưa lừa xẻ”

  1. Skywalker Says:

    Mình thích thằng cha Nemo này! :-)

Leave a Reply