13th Mar 2012

Những chuyện lặt vặt

Người đẹp

– công nhận làm người đẹp thật là thích, haizz, nếu có luân hồi, kiếp sau tôi muốn làm người đẹp

– most of the blondes end up without her own man

– look at the not-blondes, there are quite some also end up without her own man too?

– yes, agree

– so if the end is likely the same, the road of blondes seem have more fun?

– “it’s a scenic route” ;) “scenic” also means a lot of up and down, love hurts ;)

 

Điều chị không bao giờ biết

Số lạ gọi điện:

– Đây có phải số của mẹ bé Nemo không?

– Vâng, mình là mẹ của bé Nemo

– Em gọi đến từ Kids Club (là chỗ Nemo đi playgroup thứ 3 hàng tuần, tức là hôm nay. Trong 10 giây, mẹ Nemo đã nhìn thấy các hình ảnh bé Nemo bị ngã, bị gì đó, bị đi cấp cứu)

– Vâng, bé Nemo có sao không? (đoạn này là mặt tái xanh)

– Em muốn báo với chị là tiền học 10 buổi của bé đã hết. (ôi giời)

– À thế à, thế để sáng mai mình ghé qua đóng.

– Tiền học của bé đã hết từ tháng 1 nha chị.

– Mình mới đóng đợt 2 ngay sau Tết mà (trí nhớ bắt đầu hoạt động trở lại)

– À chị đã đóng đợt tiếp theo rồi ạ? Vâng thế để em kiểm tra lại, em sẽ gọi cho chị sau.

5 phút sau, chị này gọi lại và xác nhận đã thấy tiền học đóng đợt 2. Chị sẽ không bao giờ biết là chị đã làm mình tổn thọ 10 ngày.


	
					
				
	
			

3 Responses to “Những chuyện lặt vặt”

  1. Hieu Says:

    Công nhựn, tổn thọ thật :-[

  2. P Says:

    A blonder’s scenic road hurts but also harms your longevity. Imagine a Kids-club type of calls every now and then. :p

  3. today20 Says:

    oh, longevity is not something desireful ;)

Leave a Reply