21st Jun 2012

Bé khó tính lắm!

Chủ nhật, cô bế đi vắng, cả nhà ăn cơm bên ông bà ngoại.

Mẹ đang ăn, Nemo bảo: Lên gác đánh đàn.

Mẹ: Đợi mẹ ăn xong rồi lên gác đánh đàn.

Nemo: Lên gác đánh đàn.

Rồi tuột xuống khỏi ghế, co cẳng chạy lên gác.

Mẹ co cẳng đuổi theo, bảo Nemo: “Nemo là bé nhiều chuyện”.

Nemo quay lại bảo: “Bé khó tính lắm!”

One Response to “Bé khó tính lắm!”

  1. S Says:

    luật sư siêu hạng của tương lai!

Leave a Reply