19th Jun 2012

Trò chơi đuổi bắt

Chủ nhật, bé và mẹ đi bộ một vòng ra siêu thị rồi đi bộ về.

Bé đi bộ rất xa. Đến giữa đường về, bé mỏi chân quá, bé tìm mọi cách để mẹ bế bé về.

Mẹ lừa lừa cứ bé đến gần thì mẹ lại chạy, bé ấm ức đuổi theo. Đuổi một hồi, bé hiểu ra là việc đuổi theo không có kết quả gì hết. Bé nghĩ ra cách mới: mẹ chạy một đoạn rồi dừng lại, quay nhìn bé, thì bé quay đầu chạy về phía ngược lại.

Bé chạy một đoạn rồi ngoái lại xem mẹ có đuổi theo không.

Mẹ đứng giữa cầu, nhìn bé một tay xách cái cạp quần đã lỏng chun, co cẳng chạy, vừa chạy vừa ngoái lại, ngậm ngùi nghĩ đến một ngày mai, bé sẽ lại xách quần co cẳng chạy khỏi nhà bố mẹ để đi chu du thế giới, mẹ cũng sẽ đứng nhìn theo như thế này.

Bé vừa chạy vừa ngoái lại, thấy mẹ vẫn đứng ở giữa cầu, bé chạy tiếp đến gần đầu cầu, rất xa nhưng vẫn còn nhìn thấy mẹ, rồi bé cứ loanh quanh ở đầu cầu, đi lên vài bước rồi quay lại vài bước, nhòm nhòm xem mẹ còn ở đó không.

Bé loanh quanh ở đó rất lâu. Bé đợi rất lâu.

Mẹ đứng ở giữa cầu nhòm nhòm bé, mẹ cũng đợi bé rất lâu.

Bé chờ mẹ mãi không thấy mẹ đến bế bé về.

Rồi bé ngồi xuống cầu, bé khóc.

3 Responses to “Trò chơi đuổi bắt”

  1. Một bạn quên ghi tên Says:

    Mẹ hơi bị drama, bé còn hơn 10 năm nữa mới có thể xách quần co cẳng chạy khỏi nhà đi chu du thế giới được.

  2. Hieu Says:

    mẹ dã man thật, bắt nạt em!

  3. S Says:

    Rồi mẹ sẽ bị “trả báo”, he he

Leave a Reply