03rd Jul 2012

Thương quá!

Nemo: Các bạn…

Mẹ: Nemo có các bạn nào?

Nemo: Bạn Đanheo

Mẹ: Bạn nào nữa?

Nemo: Bạn ba Phát

Mẹ: He he, được, bạn nào nữa?

Nemo: Bạn mẹ Hà

Mẹ: He he, bạn nào nữa?

Nemo: Bạn chị Nhím. Thương quá!

Mẹ: ối giời ơi, bạn nào nữa?

Nemo: Bạn chị Cún. Thương quá!

Mẹ: haizz, bé Nemo dại gái của mẹ ơi….

4 Responses to “Thương quá!”

 1. P Says:

  =))

  Thỉnh thoảng có “ba P tuyệt vời” nữa thì thôi cũng chấp nhận được. :))

 2. M Says:

  Khi nào sẽ có: bạn cô M. thương quá
  ?

 3. today20 Says:

  Run, Nemo, runnnnnnnnnnnnnnnnn!!! :-D

 4. S Says:

  Sát thủ buổi đầu ai cũng thế cả!

Leave a Reply