18th Oct 2012

Chuyện trẻ con

Ba: Nemo lại đây hun ba nào
Nemo: (chạy thẳng ra cửa và ngoái cổ lại nói) Nemo co cẳng chạy
Bà nội: chạy đâu cho thoát nào, cố mà chạy ba chân bốn cẳng đi con
Nemo: ngã u đầu dập môi
Mẹ (lăn ra cười sằng sặc)
Nemo: Mẹ Hà buồn cười qua ha…

Leave a Reply