14th Dec 2012

.

“Cảm ơn hoa đã vì ta nở

Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”

(Tô Thùy Yên)

One Response to “.”

  1. P Says:

    Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống
    Giải oan cho cuộc biển dâu này

Leave a Reply