26th Apr 2013

Câu hỏi trong ngày của Nemo

Nemo: Nemo hết khóc rồi hở mẹ ơi? Nước mắt đâu rồi?

Leave a Reply