11th Apr 2013

Le ciel est par-dessus le toit

Le ciel est par-dessus le toit

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?

Paul Verlaine

Bản dịch copy của bạn Thúy Hằng:

 

bầu trời trên mái lên cao
quá xanh quá yên
vòm cây trên mái dâng cao, ru lá cành mềm
giáo đường chuông đã nghiêng chao, êm ả tiếng rơi
chim kêu trên lá xôn xao, than thở trao lời
lạy Chúa tôi, đời ngay bên, giản dị yên vui
ồn phía xa, từ thành phố nhè nhẹ vươn dài

xưa đã làm chi ta ơi
ngày trôi qua khóc

thực đã làm chi ta ơi
một thời xuân sắc?

Leave a Reply