Archive for May, 2013

10th May 2013

Gym

– tôi vừa gym xong

– tuyệt, bạn có thấy gym hơn là massage không?

– À tôi tự bảo là hẳn nó có lợi hơn, chứ ko thể so sánh về enjoyment. Những giây phút dài nhất trong đời là những giây phút trên treadmill :D

Posted in me, nhảm | No Comments »

05th May 2013

Măng cụt

Măng cụt đầu mùa đắt lè, mỗi người ăn mấy trái thật chả bõ dính răng.

Nhớ các cụ hay kể ngày xưa mua măng cụt mua một thiên, hai thiên, nguyên cần xé mà ăn, lấy làm thương tưởng (thương nhớ, mơ tưởng) một thời mà ta không đi qua :p

Posted in food, nhảm | 1 Comment »