10th May 2013

Gym

– tôi vừa gym xong

– tuyệt, bạn có thấy gym hơn là massage không?

– À tôi tự bảo là hẳn nó có lợi hơn, chứ ko thể so sánh về enjoyment. Những giây phút dài nhất trong đời là những giây phút trên treadmill :D

Leave a Reply