05th May 2013

Măng cụt

Măng cụt đầu mùa đắt lè, mỗi người ăn mấy trái thật chả bõ dính răng.

Nhớ các cụ hay kể ngày xưa mua măng cụt mua một thiên, hai thiên, nguyên cần xé mà ăn, lấy làm thương tưởng (thương nhớ, mơ tưởng) một thời mà ta không đi qua :p

One Response to “Măng cụt”

  1. P Says:

    ờ mặc dù ta không đi qua nhưng cái thời đó rõ là rất đáng được thương tưởng. :p

Leave a Reply