Archive for July, 2013

24th Jul 2013

Đối thoại

– Sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy, Nemo tặng mẹ gì nào? Nemo vẽ tranh tặng mẹ nhé?

– Không, Nemo không vẽ tranh đâu

– Thế Nemo tặng mẹ cái gì?

– Tặng một bông hoa.

– Thế lấy tiền ở đâu?

– Tặng một bông hoa mười ngàn, đồng ý.

– Hoa ở đâu mà mười ngàn?

– Hoa ở Flower box! (kinh chưa :D )

– Thế xong lấy hoa xong thì tiền ở đâu để trả?

– Ba trả tiền.

– Ơ sao Nemo tặng mà ba lại trả tiền?

– Đúng rồi. Ba trả tiền xong Nemo cầm bông hoa tặng mẹ.

*
**

Nemo quậy tưng và cười sằng sặc, mẹ thì đã mệt và buồn ngủ bắt đầu hò hét vì bực mình.

Nemo quay sang nhìn mẹ nhăn nhở: “Mẹ cười đi xem nào!”

*

**

Nemo: Ba đọc sách đi

Ba (đang đọc blog, đọc luôn): Chu Lệ vương bạo ngược kiêu ngạo, người trong nước đều chỉ trích vua. Thiệu công can gián nói: “Dân không chịu nổi chính lệnh nữa rồi”. Vua nổi giận, tìm được thầy mo nước Vệ, sai giám sát những kẻ chỉ trích, đem bẩm lại để giết.

Mẹ: Ba đang đọc sử ký đấy, Nemo thích không?

Ba: không phải, ba đang đọc thời sự

Nemo: ba đọc thời sự à

Mẹ: ừ, thời sự để một thời gian thì nó thành sử ký thôi. Thời sự là gì Nemo biết không? Sự là chuyện xảy ra, thời là thời này, tức là ngày hôm nay. Thời sự là chuyện của ngày hôm nay. Thời sự để lâu lâu thì thành lịch sử. Thái sử công viết lại thời sự ngày xưa, thành Sử ký. Nemo biết Thái sử công không? Thái sử công tên là Tư Mã Thiên, tự là gì mẹ quên rồi.

Nemo: tự là thời sự.

Mẹ: không phải, Thái Sử Công là Tư Mã Thiên. Tự là gì mẹ quên rồi, thái sử công chuyên chép sử. Mà con biết lịch sử là gì không? Lịch sử là những câu chuyện của người chiến thắng.

Ba: hừm, mẹ không nên tiêm nhiễm sarcasm vào đầu con quá sớm.

Chuyện kể đêm khuya đến đây là hết, mẹ quay lại chơi Candy Crush, ba tiếp tục đọc blog Đông A và con quay ra ngủ.

Posted in baby, Conversations | 2 Comments »