Archive for September, 2013

15th Sep 2013

Học đàn gì

Nemo ư ử hát theo nhạc, tay gõ gõ ra cái vẻ đánh đàn.
– Mai mốt mẹ cho Nemo đi học đàn guitar nha
– Không, Nemo không học đàn guitar
– Hay học ukulele đi
– Không
– Chứ Nemo học đàn gì?
– Nemo học đàn này này
Nemo xoẹt xoẹt bật một bài trong điện thoại của mẹ. Adagio 2046.

Posted in baby, Conversations | No Comments »